Takip Et:

HAKKIMIZDA

ULUSAL ZEMİN GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ
NATİONAL FLOOR SAFETY INSTİTUTE

Günümüzde, topluma açık ve kapalı alanlar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaya yüzey zemin kaplaması olarak farklı türde ve özellikte doğal taş, seramik, suni granit, beton karo taşı, laminat parke ve PVC zemin kaplamalarının kullanıldığı görülmektedir. Bu tür malzemelerin yaya yüzey zemin kaplaması olarak kullanılmasında, dikkat edilecek özelliklerinden biri de kayma risklerinin belirlenmesinde etken olan kayma direnci ve sürtünme katsayılarının belirlenmesidir.

Yapılan istatistiklerde Dünya’da kayma ve düşmelerin sebep olduğu kaza ve yaralanmaların trafik kazalarından sonra ikinci sırada olduğu ve özellikle oteller, restoranlar ve halka açık yerlerde kayıp düşmeler en başta gelen kaza sebepleridir. Yapılan araştırmalar her 5 kazadan birinin kayma sonucu oluştuğunu göstermektedir. 40 yaş üzeri insanların %55’i bu tip kayma ve düşme kazalarına maruz kalmakta, bu kazaların %35’inde çocuklar da yaralanmaktadır. Kayma kazaları ve iş kayıpları Dünya ekonomisine 110 Milyar Euro’ya mal olurken ülkemizde ise bu oran yılda 554 Milyon Euro’dur.

Ülkemizde 07 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile ıslak ortamda kullanılan zemin kaplamalarının ve eğimli rampaların kaymaz özellikte olması istenmektedir. Tüm kamu kurumlarının bu yasa kapsamında erişebilirlik belgesi alabilmeleri için yaya yüzey zemin kaplamalarının kaymaz özellikte ve standartlara uygun güvenlik sınıflamasında malzeme kullanmaları artık yasal bir zorunluluk olmuş ve zemin kaplamalarının kaygan olduğuna dair uyarı levhalarının ve yazılarının ise artık hukuken bir geçerliliği kalmamıştır. Ayrıca; İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayalı 29.12.2012 tarihli ve 28512 resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre de işyerlerinde ıslak ve kuru ortamda zemin kaplamlarında kaymazlık sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

2015 yılında Doç. Dr. Coşkun tarafından, Cumhuriyet Teknokent'te "Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü" kurulmuştur.

2018 yılında, TÜRKAK'dan TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına göre AKREDİTE olmuş, Onaylı Test Laboratuvarıdır. Ayrıca, 2017 yılında ise TSE’den “Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuar Onayı Belgesi” alan ilk ve tek laboratuvar olma özelliği taşımaktadır.

UZGE olarak, TS CEN 16165, DIN 51131, DIN 51130, TS EN 14231 standartlarına göre yaya yüzey zemin kaplamalarının (doğal taş, mermer v.b) kayma direnci, kayma açısı (R) testi ve dinamik (DCOF) ölçümlerini hem sahada hem de laboratuvarda yapabilmektedir.

UZGE Kayma Test Laboratuvarı; yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma risklerinin, kayma dirençlerinin, kayma açılarının, dinamik ve statik sürtünme katsayılarının belirlenmesi, güvenlik sınıflamasının yapılması, danışmanlık, bilirkişi, eğitim ve ürün sertifikalandırma konularında tüm kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, belediyeler, hastaneler, oteller, okullar, avm'ler, savunma sanayi, denizcilik işletmeleri ve erişebilirlik komisyonları ile sigorta şirketlerine hizmet veren bağımsız bir laboratuvardır.

Doç. Dr. Gültekin COŞKUN

Veri Girilmemiş

Veri Girilmemiş

Veri Girilmemiş

Copyright 2019 Sivas Savtek Derneği.