Hakkımızda

Sivas SAVTEK HAKKINDA

2019 yılının sonunda Sivas Savunma Sanayii ve İleri Teknoloji Üreticileri Derneği’mizi kurduk. Amacımız Sivas’ı Optik Vadisi” yapmak dışarıdan temin etmekte olduğumuz ürün ve hizmetlerin, Sivas’tan teminini sağlamak ve yatırımcı, girişimcilere yol göstermek. Derneğimiz bünyesindeki, üyelerimizin optik kümelenmesine ve kuruluşuna öncülük ettik. Talaşlı imalat, plastik enjeksiyon kalıp ve mamul üretimi, elektronik kart tasarım ve üretimi, mercek imalatı ve yazılım geliştirme gibi konularda 50 milyon TL ‘ye yakın yeni yatırımın yapılmasına katkı sağladık.

  • 20 ‘ye yakın üyesi bulunan derneğimizin üyelerinde ikisi, büyük işletme statüsünde olup, diğerleri KOBİ ölçeğindedir.
  • 2 üyemizin bünyesinde Bakanlık tarafından onaylanmış AR-GE Merkezleri bulunmaktadır.
  • Üyelerimiz yıllık 500 milyon Türk Lirasının üzerinde satış hasılatı gerçekleştirmekte olup,
  • 30 milyon doların üzerinde ihracat yapmaktadır.
  • 2000 kişilik istihdam oluşturan firmalarımızda 250’nin üzerinde mühendis ve temel bilimler mezunu nitelikli personel görev yapmaktadır

Copyright 2019 Sivas Savtek Derneği.